17/04/2021

యునెస్కో

ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా యునెస్కో గుర్తించిన ప్రాంతమది. ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు ఎందరెందరో శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు అక్కడ పరిశోధనలు...
ప్రపంచ ప్రాముఖ్యత ఉన్న చిత్తడి నేలలకు ‘రాంసార్’ (ఇరాన్ నగరం) ఒప్పందం కింద యునెస్కో ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తుంది. ఎంతో...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Sorry You Cant copy this .. !!